Hipnoterapija – skupinske delavnice

Skupinsko delo v manjših skupinah omogoča poglobljene in podporne diskusije v sproščenem okolju.

Delavnica samohipnoze

Spremenite nezaželene vzorce in s pomočjo hipnoze premagajte ovire, ki si jih postavljate sami.

Odvajanje od kajenja

Prenehanje kajenja

Želite prenehati kaditi? Sprejmite odločitev in prenehajte kaditi s hipnozo.

Delavnica za obilje

Delavnica za obilje

Obogatite svoje življenje z ljubeznijo, zdravjem, srečo, svobodo in materialnim obiljem

Partnerski odnos

Spremenite sebe in spremenili boste tudi vaš partnerski odnos - v harmonično zvezo.

Imate kakšno vprašanje?

Pokličite me na 031/ 339 595 (Sabina) ali pošljite sporočilo.

Odgovorila vam bom in odstranila morebitne dvome!

Ste pripravljeni na obisk delavnice?

Izpolnite obrazec in se prijavite na delavnico!

Opomba: Obrazec za prijavo je na voljo, ko so razpisani termini.

Skupinske delavnice hipnoterapije

Skupinska hipnoterapija (delavnice) se izvaja predvsem na področjih, kjer ni potrebe po intenzivnem poglabljanju v specifično in individualno težavo posameznika. Primerne so na področjih, kjer delo v skupini predstavlja prednost in ne oviro.

Skupinsko delo nam omogoča poglobljene diskusije v prijetnem sproščenem okolju. Delavnice potekajo v manjših skupinah (max. 8 ljudi), kjer smo drug drugemu opora.
Velikokrat se med udeleženci delavnic splete posebna energija, stkejo se nova prijateljstva in znanstva.

Delavnice  so primerne za vse, ki želite pridobiti več znanja o hipnozi in delovanju našega uma. Spoznati različne tehnike in pristope za samopomoč ter osvojiti novo znanje za nadaljnje delo v procesu ustvarjanja pozitivnih sprememb v vašem življenju.

Delavnice hipnoterapije sestavljata dva modula:

Teoretični del in praktična izvedba skupinske hipnoze.

Skupinska hipnoza ima svoje prednosti. Terapije so pri skupinski hipnozi bolj splošno usmerjene. Med izvajanjem skupinske hipnoze se ne dotikamo specifične težave posameznika ampak rešujemo splošno težavo vseh udeležencev.

Ko delamo v skupini lahko tisti posamezniki, ki težko vzpostavijo globlji stik s svojo podzavestjo, zaradi močne energije, ki se sprošča ob skupinskem vstopu v hipnotično stanje, dosegajo veliko globlja stanja kot sicer.

Na splošno so skupinske delavnice mešanica prijateljskega klepeta in resnega dela na zavestni in podzavestni ravni posameznika. Sama resnično uživam, ko jih izvajam 😊

Hipnoza – pogosta vprašanja

Da bi bolje razumeli, kako hipnoza deluje, je v prvi fazi pomembno, da razumemo kako deluje naš um.
Delimo ga na tri dele (podrobnejši opisi so spodaj v tekstu):
ZAVEST
PODZAVEST
NEZAVEDNO

Človeški možgani so torej večino budnega časa v beta stanju – to je takrat, ko je frekvenca možganskega valovanja v povprečju okrog 20 Hz.  Dominirajo med ti. normalno dnevno zavestjo in so aktivni vedno, kadar govorimo ali želimo rešiti kakršenkoli problem. 

Iz opisanega sledi, da se v našem zavestnem delu uma izvajajo naslednje štiri funkcije:
kratkoročni spomin, analiza, racionalno razmišljanje in moč volje. 

Sodobna družba posveča največ pozornosti našemu zavestnemu delu uma. Na zavestni ravni se kreirajo naše želje, ki so v veliki meri povezane z okoljem v katerem živimo in zunanjimi kriteriji vrednotenja (uspeh, izobrazba, videz, status, položaj, finančna moč).
Prav tako smo zavestno sposobni sprejemati odločitve, ki temeljijo na znanju in izkušnjah pridobljenih skozi naše življenje. Zaradi hitrega tempa življenja in materialne mrzlice sodobne družbe, pa smo zanemarili in popolnoma utišali našo podzavest, naše občutke in našo intuicijo.
Sprejemamo mnenja in nasvete, ki prihajajo iz okolice, postali smo odvisni od zunanjih kriterijev vrednotenja ki nam fiktivno obljubljajo srečo, zadovoljstvo ljubezen….. pozabili pa smo poslušati in slišati sebe… In prav to je razlog, da smo iz dneva v dan vse bolj potrti, bolj žalostni, prestrašeni in nezadovoljni. Občutek imamo, da smo pod nenehnim stresom. Do vseh teh neprijetnih občutkov in vse pogostejših stresnih situacij pa prihaja zaradi neravnovesja med našimi notranjimi (podzavestnimi) programi (vzorci, prepričanja, navade, čustva) in zavestnimi željami, zastavljenimi cilji in odločitvami, ki jih pogojuje naš zunanji svet.

Zato bi rada poudarila, da je za harmonično in srečno življenje, predvsem pa za občutek svobode in ljubezni, po katerem vsi hrepenimo pomembno, da posvetimo enako pozornost tako zavestnemu kot podzavestnemu delu našega uma.
Našo zavest, si lahko predstavljamo kot nedovršen računalnik. Je zelo analitična, logična in racionalna, vendar kot samostojna nepopolna. Popolnost dosežemo, ko se naučimo usklajeno uporabljati tako zavestni kot podzavestni del našega uma. Ko ju združimo nastane celota.

Ko “znižamo” beta ritem na alfa nivo (možgansko valovanje se upočasni na cca. 8 do 11.9 Hz), vstopimo v polje, idealno za učenje novih informacij, pomnjenje podatkov, izvajanje zapletenih operacij, za učenje jezikov, analizo kompleksnih situacij, raziskovanje največjih globin svojega jaza….
To polje imenujemo PODZAVEST. 

Le ta zavzema največji del uma (cca 80-85%). V njej se nahaja naš pravi jaz… V teh globinah se je in se še kreira naša osebnost, ki v veliki meri vpliva na naše doživljanje sveta, ljudi in sebe.

V podzavestnem delu našega uma se nahajajo vsa prepričanja, ki jih imamo o sebi in svetu. Velika večina teh prepričanj je nezavednih, saj smo jih pridobili že v ranem otroštvu ali prinesli kot celični spomin z rojstvom (genska zasnova). Ta prepričanja popolnoma avtonomno, brez vpliva naše zavesti, usmerjajo tok naših misli, ki ustvarjajo našo realnost, naše doživljanje sebe in sveta. 

Šele zavedanje, da so misli tiste, ki kreirajo naša življenja nam omogoči pozitivne spremembe na vseh področjih bivanja in delovanja (osebnem, finančnem, delovnem, čustvenem……).
Naš zunanji svet je refleksija naših notranjih programov. Čeprav se jih ne zavedamo, destruktivna prepričanja ustvarjajo negativne posledice v naših življenjih (če npr. v sebi nosimo prepričanje
»nisem vreden/na« bomo v svoje življenje vedno pritegnili osebe, ki bodo potrjevale to prepričanje. Ne glede na naše zavestne želje, vložen trud in energijo, da bi dosegli želeno stanje in občutek vrednosti, na koncu vedno “zmaga” podzavesti vzorec. Zaradi neskladja med našim obstoječim vzorcem(notranjim programom) in zavestno željo se v nas ustvari notranji konflikt, ki ga občutimo kot jezo, nezadovoljstvo, žalost… In takšen odnos bomo ustvarjali vse dokler na svoji podzavestni ravni ne spremenimo tega prepričanja.

Ogromno knjig zagovarja teorijo pozitivnega razmišljanja in teorijo zakona privlačnosti. Če jih upoštevamo, na dolgi rok prinesejo želene spremembe v naša življenja. Ker pa se več kot 80% naših misli oblikuje na nezavedni ravni je postopek spreminjanja na zavestnem nivoju dolgotrajen… Ni pa nemogoč. Z vztrajnostjo lahko veliko dosežemo.

Če pa želimo hitreje do pozitivnih sprememb nam pri tem lahko v veliki meri pomaga HIPNOZA, saj nam omogoča vstop v del uma, kjer so arhivirani vsi podatki, vsa prepričanja in vsa čustva (jeza žalost, občutek krivde zamere, strah). Z uporabo različnih tehnik odstranimo destruktivna prepričanja in nevtraliziramo negativna čustva, vezana na travmatične dogodke, kar posledično vpliva na pozitivne spremembe v naših življenjih.

Mi sami smo odgovorni za svoje življenje in samo mi ga lahko spremenimo, če se za spremembe odločimo.
Odločitev sprejme naš zavesti um, spremembe pa se izvajajo v našem podzavestnem umu.
Skupaj torej tvorita celoto in popolnost.

Hipnoterapija ali terapevtska hipnoza je vrsta terapije, pri kateri z indukcijo hipnoze pripravimo
posameznika, da maksimalno izklopi delovanje svojega zavestnega uma in vodeno (s strani terapevta)
vstopi oz. vzpostavi direkten kontakt z najglobljim delom svojega uma… s svojo podzavestjo. 

Tako ustvarimo stanje osredotočene pozornosti in povečane sugestivnosti. Zaradi globoke sprostitve, ki jo spremlja alfa ritem možganskih tokov. smo močno dovzetni za sprejemanje informacij (sugestij), ki jih
terapevt uporablja z namenom doseganja želenih sprememb.
Izklopijo se zavestni filtri (psihični odpor), ki nam v budnem stanju, kljub želji, zavestni odločitvi in vloženi energiji blokirajo pot do želene spremembe ali uresničitve določenega cilja. V tem »delovnem« stanju smo maksimalno osredotočeni na svoje notranje dogajanje (različne misli, ki se pojavljajo v obliki besed, slik, zvokov, vonjev, okusov, občutkov ali drugih oblik doživljanja), kar nam omogoča vpogled v svojo preteklost in dostop do tistih destruktivnih vzorcev, misli, prepričanj in čustev, ki jih je potrebno odstraniti, ozavestiti ali nevtralizirati z namenom doseganja želene spremembe.

Ko dosežemo »alfa« hipnotično stanje se tudi fizično počutimo drugače.
Telo je sproščeno, dihanje je umirjeno, srčni utrip je enakomeren in znižan. Spremeni se tudi dojemanje časa in prostora. Občutek je zelo podoben prijetnemu občutku, ki ga dosežemo, ko “zadremuckamo”.
Na splošno se vsi v hipnozi zelo dobro počutimo. Zaradi maksimalne umiritve svojega uma in popolne sprostitve telesa je občutek med in po hipnozi zelo prijeten in osvobajajoč.

Glavni namen Terapevtske hipnoze je, da nam le-ta omogoči dostop do naših podzavestnih
programov, ki nas v veliki meri določajo.
In prav te programe lahko s pomočjo hipnoze in uporabe različnih tehnik (direktne sugestije, predstava končnih rezultatov, uporaba metafor, metoda nevtraliziranja negativnih čustev, regresija) v stanju popolnega relaksa spreminjamo.
Želena sprememba (novi vzorec mišljenja, pozitivno čustvovanje, drugačen pogled na svet ali vzpostavitev pozitivnega odnosa do sebe in življenja) ni mogoča, če do spremembe ne pride na globlji čustveni ravni, na področju nezavednega, kjer so odtisnjene naše najpomembnejše izkušnje.

Za učinkovito delo in doseganje hitrih rezultatov je ključnega pomena zaupanje med terapevtom in
osebo, ki je prišla na terapijo.
Število terapij, ki jih potrebujemo, da dosežemo želeno spremembo, pa je v veliki meri odvisno še od globine hipnoze, ki jo dosegamo in zakoreninjenosti samega vzroka neželene posledice in motiviranosti osebe.
Se pa skoraj vsi že po prvi terapiji počutimo nekoliko drugače. Smo bolj umirjeni in sproščeni, preplavlja nas občutek pozitivne energije, sreče, veselja in optimizma. 

Hipnoza nam omogoči, da zelo hitro pridemo do točke s katere končno vidimo luč na koncu tunela. 
Potem se počasi korak za korakom pomikamo proti svetlobi 😊

Stanje hipnoze samo po sebi ni nevarno. Ravno nasprotno. Zelo blagodejno vpliva na naše počutje, zdravje in pozitivno naravnanost. Je pa seveda pomembno, da je oseba, ki ji zaupamo svoje težave in nenazadnje »brskanje« po naših najglobljih delih samega sebe, kvalificirana za opravljanje terapevtskega dela in vredna zaupanja. . Previdnostni ukrepi so potrebni pri ljudeh z epilepsijo, hudo astmo, psihozo, globoko depresijo.

Vsak od nas vsak dan, celo večkrat na dan ustvarja kontakt s svojo podzavestjo. To počnemo vedno,
ko smo koncentrirani in je naša pozornost usmerjena (ko se hitrost možganskega valovanja umirja
nekje do 8 Hz). Npr: ko se spominjamo preteklih dogodkov, spominov, ko načrtujemo prihodnost, ko
beremo, gledamo televizijo, rišemo, ustvarjamo, plešemo, se učimo… tik pred spanjem… 

Naš um je naučen, da samodejno preklaplja med zavestnim in podzavestnim delovanjem, odvisno od naših potreb.
Prepričana sem, da smo prav vsi sposobni tudi vodeno (s strani terapevta in njegove vodene
indukcije) ustvariti primerno globino hipnoze za kvalitetno delo, če smo dovolj motivirani, zaupamo
terapevtu in si želimo spremembe.
Pomembno je, da s predhodnim pogovorom, ki ga opravimo s terapevtom odstranimo vse morebitne dvome, strahove, pomisleke in se sproščeno prepustimo njegovemu strokovnemu vodenju.
Globina hipnoze, ki jo dosežemo je nekoliko odvisna tudi od sposobnosti koncentracije, širine
domišljije, ustvarjalnosti, zaupanja in čustvene odprtosti. Znano je, da osebe, ki so visoko čustveno in
spoznavno inteligentne, hitreje dosežejo globoko hipnozo.