Hipnoza in odvisnosti

S pomočjo hipnoze se lahko spravite iz začaranega kroga odvisnosti

 

Odvisnost je stanje, ko človek ne zmore več nadzirati svojega vdajanja snovem ali posameznim vedênjem, s katerimi sprošča napetost in stres. 

Gre za kronično bolezen, ki ima – če ni pravočasno odstranjena ali zdravljena – močne negativne, nekatere odvisnosti celo katastrofalne posledice, na življenje in zdravje odvisnika in ožjih družinskih članov.

Pokličite me na 031/ 339 595 (Sabina)

Imate kakšno vprašanje? Ali pa bi se želeli prijaviti na terapijo? Pokličite me. 
Najraje imam osebni kontakt, saj le tako lahko vidiva,  kje se trenutno nahajate in kako vam hipnoterapija lahko pomaga.

Če vam klic ne ustreza, mi pošljite sporočilo preko kontaktnega obrazca. In vas kontaktiram nazaj.

Kako iz začaranega kroga odvisnosti

Prvi in najpomembnejši korak je, da odvisnik sam pride do spoznanja da ima problem, da nima več kontrole nad svojim delovanjem. Da njegovo vedenje, delovanje in kompulzivno poseganje po kemičnih sredstvih ali vedênjih, ki ga kratkotrajno, začasno umirijo, močno vpliva na kvaliteto njegovega življenja in njegove okolice. Veliko časa, se namreč odvisniki nahajajo v stanju zanikanja, prelaganja krivde na druge, iskanja izgovorov.

Šele, ko pride do točke zavedanja, da se vzroki njegove odvisnosti nahajajo v njem samem, je pripravljen sprejeti kakršnokoli zunanjo pomoč.

Za odpravljanje odvisnosti obstaja ogromno različnih in učinkovitih programov pomoči in zdravljenja.

Hipnoza je tehnika, s pomočjo katere posegamo v največje globine nezavednega.
Vstop v odvisnost je posledica nezdravih vedenjskih vzorcev, predvsem tistih, ki so povezani s primarno družino, negativnih čustev (občutek manjvrednosti, močna potreba po sprejemanju, pomanjkanje samozavesti, kar se kaže kot  potreba po konstantnem doseganju popolnosti, pretirana odvisnost od pohval in zunanjih potrditev). 

Hipnoza nam pomaga, da nezdrave vedenjske vzorce ozavestimo, sprejmemo in na koncu odstranimo. V procesu dela na nezavednem nivoju omilimo fizično odvisnost od kemičnih snovi, in tako olajšamo pot odvisniku k treznosti.

Življenjsko ravnovesje je mogoče doseči s pozitivnimi spremembami na vseh področjih – v telesnem, duševnem, socialnem in duhovnem življenju.

V procesu odstranjevanja zasvojenosti vsak odvisnik potrebuje korenito spremembo življenja. Sprememba se mora zgoditi tako na zavestni kot tudi podzavestni ravni.

S hipnozo vam lahko pomagam spremeniti nezavedne destruktivne vzorce.
Nikakor pa ne morem vplivati na zavestne odločitve odvisnika. Zato hipnozo za odstranjevanje in zdravljenje odvisnosti priporočam, kot dopolnilno tehniko k celostnemu programu zdravljenja odvisnosti, ki ga že obiskujete, saj vam olajša in skrajšala pot do popolne treznosti in svobode.

Ozadje nastanka odvisnosti

Številni ljudje se zaradi življenjskih izkušenj, ki v njih sprožajo strah, tesnobo, jezo, občutke manjvrednosti in druga negativna čustva, znajdejo v hudi življenjski stiski. Včasih je drama, ki poteka v človeku, tako silovita, da ta preprosto ne vzdrži notranje napetosti in v pomanjkanju drugih, zdravih oblik upravljanja s stresom in sproščanja, poseže po kemičnih sredstvih ali vedênjih, ki ga kratkotrajno, začasno umirijo in mu izboljšajo počutje. 

To postopoma pripelje do odvisnosti od njihove prisotnosti v telesu oziroma v prisilno (kompulzivno) iskanje boljšega razpoloženja. Človek sčasoma izgubi nadzor nad pogostnostjo tovrstnega pomirjanja, zato poskuša svoje početje na različne načine opravičiti in osmisliti. Išče izgovore in velikokrat krivdo za svoje početje prelaga na druge ljudi, situacije, trenutke.

Šele, ko pride do točke zavedanja, da nima več kontrole nad svojim delovanjem, poskuša s številnimi poskusi prenehati, vendar so vsi napori volje zaman. Vse to vodi v močan občutek nemoči in krivde, kar še ojača odvisnost.

Svojega življenja ne obvladuje več. Občutki manjvrednosti in krivde pogosto preidejo v močno negativno čustvovanje, apatičnost, depresijo. Zaradi tega začnejo razpadati odnosi z drugimi ljudmi. Zasvojena oseba se zaveda, da ima težave, vendar pogosto ne ve, kako iz začaranega kroga zasvojenosti.

Poznamo različne oblike odvisnosti: